سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد شیوا – گروه مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور ارائه روشی سریع با استفاده از انحلال جزئی (Partial Dissolution)در اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه ای رسوبات رودخانه ای، تحقیقاتی کاربردی با برداشت تعداد ۱۴ نمونه رسوبات رودخانه ای از پائین دست رگه سرب و روی و مس شناخته شده ای واقع در منطقه شاه کوه در شرق ایران انجام پذیرفت. ازهر یک از نمونه ها تعداد ۴ نمونه مشابه، جمعا ۵۶ نمونه، پس از آماده سازی با اسید نیتریک ۵%، ۱۰%، ۱۵% و ۲۰% در معرض انحلال جزئی قرار گرفت. جزء محلول نمونه ها توسط دستگاه آی. سی.پی (ICP-AES) برای ۱۲ عنصر آرسنیک؛ روی؛ کادمیوم؛ سرب؛ کبالت؛ نیکل؛ آهن؛ منگنز؛ منیزیم؛ کلسیم؛ مس؛ و آلومینیوم مورد تجزیه قرارگرفتند. نتایج حاصلهنشانداد که اسید نیتریک ۵% بخوبی می تواند در آشکار نمودن کانی سازی سرب؛ روی و مس منطقه با این روش مورد استفاده قرار گیرد.