سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید نی ریزی – شرکت مهندسی مشاور طوس آب

چکیده:

اقلیم خشک و نیمه خشک کشور محدودیت منابع آب ر بدنبال داشته و لذا به نظر می رسد که تامین مواد غذائی تنها با توسعه منابع آب میسر نخواهد شد . در این راستا چگونگی بهره برداری از منابع آب می بایست مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد . بازده کل آبیاری در کشور بین ۱۵ تا ۴۰ درصد گزارش شده است . بیشترین بازده در مناطقی مشاهده می شود که سرمایه گذاری خصوصی با مدیریت متمرکز اعمال شده است . یکی از روش های مناسب استفاده از سیتم آبیاری تحت فشار می باشد . در مطالعه حاضر شبکه آبیاری شهید یعقوبی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .