سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
حمید کشمیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
محمد شکوهیان – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
گرمایش و سرمایش با استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمان از دو طریق فعال و غیرفعال امکان پذیر می باشد که می توان در گرمایش فعال خورشیدی آب مصرفی بهداشتی ساختمان را توسط کلکتورهای خورشیدی گرم کرد و همچنین با استفاده از پانل های هوای گرم خ ورشیدی محوطه داخلی ساختمان را گرم نمود. اما در گرمایش به روش غیرفعال بیتر به جنبه های معماری ساختمان توجه می شود. از قبیل قرارگیری پنجره ها، استفاده از دیوارهای ترومب خورشیدی و … که خود باعث گرم نگه داشتن ساختمان در فصل سرما می شود. سرمایش ساختمان هم به دو طریق فعال و غیرفعال صورت می پذیرد، در روش غیرفعال بیشتر توجه به معماری ساختمان معطوف می شود از قبیل استفاده از بادگیر و دودکش حرارتی و در روش فعال می توان با استفاده از آب گرم شده توسط کلکتورهای خورشیدی در سیکل دستگاه های خنک کننده همون چیلر جذبی بهره گرفت و همچنین بااستفاده از تبدیل انرژی خورشید به مکانیکی یا الکتریکی که برای راه اندازی تجهیزات برودتی لازم است استفاده نمود. در این مقاله سعی شده به طور جداگانه هر یک از روشها مورد بحث و بررسی قرار گیرد و با توجه به شدت تابش انرژی خورشیدی بالایی که در ایران وجود دارد می توان هر چه بیشتر از این نوع سیستم ها بهره گرفت.