سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا روح بخش – شرکت مهندسی خدمات نیرو و مخابرات شرق
مهدی نفر – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – ایران ، دانشگاه آزاد اسلا
گئورگ قره پتیان – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – ایران
مهرداد عابدی – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – ایران

چکیده:

در این مقاله جهت مکان یابی منبع تخلیه جزئی در ترانسفورماتورهای قدرت سیم پیچ ترانسفورماتور در فرکانسهای بالا و منابع تولید کننده پالس های تخلیه جزئی توسط نرم افزار EMTP شبیه سازی شده اند . با ترکیب مدل های فوق ، زمانی که پالس های جریانی تخلیه جزئی به نقاط مختلف سیم پیچ ترانسفورماتور تزریق شده است جریان در نقطه نول و سر سیم پیچ ثبت شده است . نشان داده شده است که با مقایسه انرژی سیگنال های ثبت شده می توان مکان بروز تخلیه جزئی را پیش بینی نمود ..