سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی صالحی – دانشجوی دکتری، شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، شاهین شهر
سعید ضیایی راد – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک
مصطفی غیور – استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک
محمد علی وزیری زنجانی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده هوافضا

چکیده:

در این تحقیق، عیب یابی سازه ها بر اساس تغییرات انرژی کرنشی مودال آلمان های سازه مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای ورودی برای این فرایند عیب یابی شامل شکل مودهای اندازه گیری شده سازه قبل و بعد از ایجاد عیب و همچنین ماتریس های سختی المان های سازه می باشند. سپس، این روش بر روی یک تیر یکسر گیردار بصورت عددی پیاده سازی گردیده است. نتایج عددی نشان می دهند که این روش می تواند با دقت مناسبی محل وقوع عیوب سازه ای و شدت نسبی آنها را تعیین نماید.