مقاله کاربرد ايمنوگلوبولين وريدي در کودکان و عوارض آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۸۰ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: کاربرد ايمنوگلوبولين وريدي در کودکان و عوارض آن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمنوگلوبولين وريدي
مقاله کودکان
مقاله عوارض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالح محمدزاده ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ايمنوگلوبولين وريدي يکي از فرآورده هاي مطمئن بيولوژيک است که در موارد متعددي مانند نقص ايمني اوليه و ثانويه، بيماري هاي عفوني و بيماري هاي خودايمني استفاده مي شود. ايمنوگلوبولين وريدي در مقايسه با ايمنوگلوبولين عضلاني و معمولا از خون ۶۰-۱۰ هزار اهداکننده تهيه مي شود. امروزه موارد استفاده از ايمنوگلوبولين وريدي افزايش يافته است. عليرغم استفاده از آن در بسياري از بيماري ها، سازمان غذا و دار فقط در مواردITP ، نقص ايمني اوليه، HIV کودکان، کاوازاکي، پيوند مغز استخوان و لوسمي لنفوسيتيک مزمن سلول B استفاده از آن را تاييد نموده است ولي در بسياري از موارد ديگر که مورد تاييد سازمان غذا و دارو نمي باشد، مانند گيلن باره، نوزادان نارس، بيماران بدحال بستري در بخش مراقبت ويژه، آسم مقاوم به درمان و تشنج غيرقابل کنترل نيز استفاده مي شود. اين فراورده بيولوژيک در بيماري هاي نقص ايمني و خودايمني از راه هاي مختلف اثر مي کند. با وجود بي خطري نسبي اين فراورده، ممکن است بيمار دچار عوارضي شود که بيشتر به صورت حاد است. واکنش حاد در اکثر موارد به علت سرعت زياد تزريق ايجاد شده و خفيف مي باشد ولي عوارض سيستميک به شکل آنافيلاکسي آلرژيک و غيرآلرژيک، خصوصا در بيماران مبتلا به CVID و نقص انتخابي IgA ديده مي شود. بيمار حين تزريق بايد تحت نظر پزشک باشد و امکانات مقابله با شوک آنافيلاکسي آماده باشد. امروزه از نوع زيرجلدي آن در منزل تحت نظر پرستار استفاده مي شود که رضايت بيمار از اين روش به علت عدم بستري در بيمارستان و هزينه کمتر بسيار بالاست.