سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی احمدی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
الهام مفرح – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجید علی‌آبادی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزانه وهاب‌زاده – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تیمار پساب استخراج روغن از زیتون با استفاده از فرایند اکسیداسیون پیشرفته فنتن بررسی شده است. تغییرات غلظت پساب، یون آهن و pH بر حذف COD ، ترکیبات فنلی، رنگ و آروماتیسیتی بررسی شد و مقادیر هر یک از این متغیرها بهینه گردید. میزان حذف کل ترکیبات فنلی، ارتودی فنل، COD، رنگ و آروماتیسیتی به ترتیب ۹۰، ۹۵، ۴، ۲۰ و ۴۰ درصد بدست آمده است. pH بهینه برای تیمار این پساب با فنتن ۳ می‌باشد.