سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رمضانعلی طاهری – کارشناس ارشد میکروبیولوژیکی صنعتی – کارشناس خوردگی ، ستاد نیروی دریایی
سعیدرضا ا…کرم – دانشیار دانشکده متالوژی و مواد پردیس فنی دانشگاه تهران

چکیده:

قسمت اعظم خوردگی ایجاد شده در تجهیزات غیر فعال (ذخیره شده) و قطعات و تجهیزات در هنگام حمل و نقل ، صادرات و انبارداری ،خوردگی اتمسفری می باشد. رطوبت نقش عمده ای در فرآیند خوردگی بازی می کند. هر اتمسفری، حاوی میزانی از رطوبت می باشد و به علت نوسان دمای بالا بین شب و روز ، رطوبت به صورت شبنم بر روی تجهیزات، جمع شده و موجب تسریع خوردگی فلزات و اتصالات الکتریکی ، کاهش مقاومت الکتریکی عایق ها وسیمها، از بین رفتن تمیزی و صافی سطح فلز و … می شود. برای کنترل این نوع خوردگی در تجهیزات، می توان از بازدارنده های خوردگی فاز بخار استفاده کرد. بازدارنده های فاز بخار (Vapor phase Corrosion Inhibitor-VpCI) که گاهی بازدارنده های خوردگی فرار (Volatile Corrosion-CVI) نیز نامیده می شوند، به موادی اطلاق می شوند که به دلیل دارا بودن فشار بخار مناسب قادرند با تصعید خود بر روی سطوح فلزی قرار گرفته و آنها را از خوردگی اتمسفری مصون بدارند. ملکولهای VCI خودشا را به سطح فلزی می چسبانند تا یک لایه نازک نامرئی با ضخامت چندین ملکول برای حفاظت از فلزی ایجاد کنند.