سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد منشی – دانشیار دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بررسی بتن های دیرگداز وطبقه بندی آنها براساس کاربرد نوع اتصال شکل ظاهری و حالت فیزیکی ترکیب شیمیایی و غیره جرم ها ینسوز باسیمان متوسط MCC و کم سیمان LCC و جرم های جدید فوق العاده کم سیمان ULCC و بدون سیمان NCC بررسی خواصی چون شاخص کارپذیری درصد تخلخل استحکام مکانیکی مقاومت به شوک حرارتی و غیره انواع جدید جرم های نسوز کم سیمان نظیرخود جتری شونده تقویت جرم های نسوز با الیاف پلیمری وفلزی وسرامیکی.