سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید وحیدی نسب – پژوهشکده برق – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران
سعیده برقی نیا – پژوهشکده برق – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران
پویا انصاری مهر – پژوهشکده برق – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران

چکیده:

برنامه ریزی بهره برداری و سرمایه گذاری، تامین، تولید و توزیع انرژی الکتریکی باید براساس تطبیق عرضه بر تقاضا صورت پذیرد . لذا در برنامه ریزی سیستم قدرت، پیش بینی بار از اهمیت ویژه ای برخوردار است . مهمترین اطلاعات مورد استفاده در پیش بینی بار، مقادیر گذشته بار است . داده های بار به ویژه داده های بار مناطق در شبکه سراسری ایران علاوه بر خطاهای سیستم های
اندازه گیری، دارای خطاهای قرائت و ثبت اطلاعات توسط اپراتورها نیز هستند . همچنین اتفاقات ناخواسته و خروجها یا خاموشی ها در شبکه نیز منحنی بار را غیرعادی می سازند کهبرای کاربرد در پیش شرایط عادی انجام می شود باید تصحیح شوند .
بینی بار که برای بدین ترتیب اهمیت شناسایی و تصحیح داده های نامناسب در مجموعه داده های بار آشکار می شود .در این مقاله الگوریتمی از تلفیق روش مانده هنجار شده با برازش منحنی ارایه می گردد که داده های نامناسب را در مجموعه داده های بار تشخیص داده و تصحیح می نماید . این الگوریتم در واقع مانند یک فیلتر ورودی قبل از شروع پیش بینی بار عمل می کند . نتایج پیش بینی با داده های خام و داده های اصلاح شده با این الگوریتم موید قابلیت آن در بهبود داده های بار مورد استفاده در پیش بینی بار است .