مقاله کاربرد برنامه ريزي رياضي چند هدفي قطعي و فازي در تعيين الگوي بهينه کشت: مطالعه موردي دشت نيلاب در استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: کاربرد برنامه ريزي رياضي چند هدفي قطعي و فازي در تعيين الگوي بهينه کشت: مطالعه موردي دشت نيلاب در استان اصفهان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي چند هدفي قطعي
مقاله برنامه ريزي چند هدفي فازي
مقاله برنامه ريزي توافقي
مقاله دشت نيلاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاك دامن مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي بهاالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه نخست به معرفي روش هاي برنامه ريزي رياضي چند هدفي قطعي و فازي در تعيين الگوي بهينه کشت پرداخته مي شود. کاربرد مدل هاي قطعي و فازي معرفي شده براي تهيه الگوهاي کشت در دشت نيلاب در استان اصفهان نشان داد که به ترتيب امکان افزايش ۴ و ۵۰ درصدي بازده برنامه اي نسبت به برنامه فعلي وجود دارد. همچنين، اجراي اين برنامه ها به ترتيب موجب افزايش اشتغال نيروي کار به ميزان ۳۱ و ۲۰ درصد مي شود. به دليل تفاوت در نتايج دو مدل معرفي شده، نتايج همچنين نشان مي دهند که انتخاب مدل فازي يا قطعي براي مسایل مشابه پيش از هر گونه تصميم گيري مهم است.