سال انتشار: ۱۳۶۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرداد عابدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )

چکیده:

در این مقاله روشی جهت تصحیح میزان تولید نیروگاهها بخاطر محدود کردن قدرت در یک یا چند خط شبکه که معمولاً نسبت به یک حد از پیش تعیین شده ای انجام می پذیرد، مورد توجه و بررسی قرار گرفته است .
چون این امر ممکن است باعث گردد که قدرت در برخی از خطوط دیگر شبکه از حدود از پیش تعیین شده ای فراتر رود و در برخی از مواقع اضافه بار (OverLoad) در اینگونه خطوط حاصل گردد . لذا باید روشی سیسماتیک و کلاسیک را مورد توجه قرار داد زیرا در غیر اینصورت حصول به یک جواب منطقی غیرقابلدسترس خواهد بود .
در این مقاله جهت دستیابی به این امر، از برنامه ریزی خطی (Linear-Programming) یا LP استفاده شده است . این روش نه تنها ما را قادر می سازد که قدرت در برخی از خطوط شبکه را به یک حد معینی محدود سازیم، بلکه تغییرات و جابجائی تولید (Generation-Shifting) از یک نیروگاه به نیروگاه دیگر را حداقل می سازد . همچنین با استفاده از الگوریتم معرفی شده میتوان شرایط اضطراری سیستم قدرت (Cotingency-Analysis) را که نتیجه خارج شدن یک یا چند خط حاصل می شود و باعث اضافه بار در خطوط دیگر می گردد را مورد تحلیل قرار داد و با تصحیح تولید (Generation-Correction) در نیروگاه ها از اضافه بار اینگونه خطوط جلوگیری نمود . علاوه بر این مهندسین طراح و بهره بردار با استفاده از این تکنیک قادر خواهند بود در صورت خارج شدن برخی از خطوط ( بهر دلیل ) تصمیم مقتضی راجح به تغییر و تصحیح میزان تولی در نیروگاهها اتخاذ نمایند تا بقیه خطوط شبکه دستخوش ناهنجاری ناشی از میزان قدرت منتقله نگردند . چون در این مقاله از مدل LP برای بهینه سازی (optimisation) استفاده شده است، برای بررسی مسئله پخش بار نیز از مدل خ طی (DC-Load flow) یاری جسته ایم تا جوابها سریعتر و با تقریب نسبتاً خوبی حاصل شوند .