سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدفرید قادری – گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
محمدرضا تقی زاده – گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در کشورهای غیر صنعتی و نیمه صنعتی مصرف روشنایی بخش بزرگی از مصرف یک کشور را تشکیل می دهد . چون در کشور ما، زمان استفاده از منابع روشنایی در ساعات اوج مصرف می باشد، کاهش میزان توان مصرفی جهت روشنایی و در واقع بالابردن راندمان منابع روشنایی، اهمیت حیاتی دارد . در این مقاله ابتدا لامپ های رشته ای و تخلیه در گاز تشریح شده و سپس یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح به منظور بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در بخش روشنایی ارائه شده، که در ارائه مدل از اقتصاد مهندسی استفاده شده است .