سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی فرزاد کیا – استادیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

برکه های تثبیت بدلیل توان بالا در پذیرش شوکهای آلی و هیدرولیکی روش مناسبی برای تصفیه فاضلابهای صنعتی پربار نظیرفاضلاب کشتارگاهها، صنایع لبنی و غذایی محسوب می شوند. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی کارایی این برکه ها در تصفیه فاضلابهای صنعتی با بار آلی زیاد در یک واحد نمونه کشتارگاهی دام در کشور می باشد. این تحقیق از مهر تا اسفند سال ۱۳۷۹ به مدت ۶ ماه برروی تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه کرمانشاه انجام شد. در این طرح ضمن بررسی وضعیت بهره برداری از تصفیه خانه مزبور، شاخصهای کیفیتصفیه فاضلاب نظیر COD,BOD5,TSS,PH کل باکتریهای کلیفرم و باکتریهای کلیفرم مدفوعی در فاضلاب ورودی و پساب خروجی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.