مقاله کاربرد بلاغي آينه در ديوان صائب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۴۵ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: کاربرد بلاغي آينه در ديوان صائب
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک هندي
مقاله صائب تبريزي
مقاله مضمون
مقاله تشبيه
مقاله آينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مستعلي پارسا غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صائب تبريزي يکي از بزرگترين شاعران سبک هنديست که بيش از صدهزار بيت شعر از او به يادگار مانده است. يکي از ويژگيهاي سبک هندي مضمون پردازي با استفاده از عناصر صور خيال است. شاعر اين سبک تنها راه گريز از تکرار و ابتذال و بنوعي بيرون آمدن از زير سلطه تجربه هاي عظيم شعري پيش از خود را در اين ميداند که شيوه هاي بياني بديع و نوي براي خود برگزيند که پيش از دوره او بي سابقه بوده است. در تشبيهات اين دوره شاعر بدنبال خلق افقهاي معنايي و تصويرسازيهاي نو و بديع است.از اينرو هر مضمون ميتواند براي او از ديدگاههاي مختلف عرصه تجربه و خلق جديد واقع شود. صائب تبريزي در اين ميان قهرماني بي بديلست که از يک موضوع صدها مضمون متفاوت آفريده است. يکي از اين موتيوها «آينه» است که در شعر صائب با مشبه به هاي گوناگون مضاميني گاه دور از ذهن آفريده است.