سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

روشنک علی محمدی – دانشگاه الزهرا

چکیده:

مدل سازی خطای اندازه گیری به دلیل کاربردهای متعدد آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از کاربردهای مدل خطای اندازه گیری در تعیین میزان دقت نتایج حاصل از آمارگیری ها است. به منظور برآورد میزان دقت نتایج آمارگیری می توان مولفه های واریانس مدل خطای اندازه گیری را برآورد کرد. روش ماکسیمم درستنمایی یکی از روش های برآورد اثرهای مدل تحلیل واریانس است. در این مقاله از بهینه سازی غیر خطی برای برآورد ماکسیمم درستنمایی مقید مولفه های واریانس مدل خطای اندازه گیری استفاده شده است و به عنوان ارائه کاربردی از برآورد گرهای حاصل، مولفه های واریانس مدل خطای اندازه گیری برای چند مجموعه از داده ها محاسبه شده است.