سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محی الدین دشتی – مجتمع آموزش عالی جندی شاپور
مهتاب آدینه – مجتمع آموزش عالی جندی شاپور

چکیده:

در روشهای معمول جهت زمانبندی پروژه ها ، کاهش زمان پروژه نسبت به هزینه در اولویت بالاتری قرار می گیرد ، در حالیکه در بسیاری موارد کاهش زمان پروژه سبب افزایش هزینه می گردد . در این مقاله با ارائه رهیافتی نو در روند تهیه برنامه های زمان بندی امکان پذیر ، فضای جستجوی برنامه زمانبندی بهینه را به شکلی گسترده می نماییم که در بسیاری موارد برنامه های بهینه یا نزدیک به بهینه در این فضا قرار می گیرند . جستجو برنامه زمانبندی بهینه در این فضای جدید ، با پیچیدگی های محاسباتی خاصی همراه است که آن را مساله زمانبندی پروژه با منابع نامحدود می نامیم . جهت حل این مساله در یک زمان قابل قبول متاهیورستیک بهینه سازی کولونی مورچه را بکار خواهیم گرفت که در پیاده سازی های اولیه می توان موفقیت رهیافت ارائه شده را مشاهده نمود .