مقاله کاربرد بيورئولوژي در طراحي فرآيندهاي زيستي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز۱۳۸۸ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۷۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: کاربرد بيورئولوژي در طراحي فرآيندهاي زيستي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيورئولوژي
مقاله بيوراكتور
مقاله سيالات غير نيوتني
مقاله خصوصيات رئولوژيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي پور حميد
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيورئولوژي، كاربرد رئولوژي در بيوتكنولوژي براي طراحي زيست فرايند ها، كنترل فرايند و اندازه گيري خواص رئولوژيكي فراورده هاي زيستي است. محيط هاي كشت زيست شناختي، گستره ي نسبتا وسيعي از سيالات غير نيوتني را در برمي گيرند. بنابراين، تحليل رفتار رئولوژيكي و به دست آوردن مدل رياضي آن ها جهت طراحي صحيح فرايندهاي بيوتكنولوژي بويژه بيوراكتورها كه قلب سيستم هاي زيست شناختي محسوب مي شوند، الزامي است. در اين راستا، بايد كارهاي زيادي در زمينه ي اندازه گيري خواص رئولوژيكي محيط هاي فوق الذكر انجام گيرد و معادلات پديده هاي انتقال به خصوص ضرايب انتقال جرم و گرما برمبناي رفتار غير نيوتني اين محيط ها، ارایه و محاسبه گردند.