سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد رضا گندمی ثانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد رضا ربانی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بیومار کرها (شناساگر زیستی) فسیلهای مولکولی پیچیده ای هستند که از ارگانیزم های حیاتی مشتق شده اند. به علت اینکه بیومار کرها هم در نفت و هم در مواد بیتومینه سنگ منشأ وجود دارند؛ روشی ابداع شده که در آن می توان به ارتباط نفت با سنگ منشأ (کروله کردن) و همچنین تفسیر خواص سنگ مادر نفتی پی برد. ارزش دیگر بیومار کرها در اخذ اطلاعاتی از نوع مواد آلی سنگ مادر؛ شرایط محیطی در حین رسوبگزاری و تدفین (مرحله دیاژنز)، مراحل بلوغ حرارتی حاکم بر سنگ مادر نفت (کاتاژنز) درجه تخریب مواد آلی و تا حدودی کانی شناسی و لیتولوژی و سن نفت است.
بیومار کرها در سنگها و رسوبات نفتی با کمترین تغییرات شیمیایی و ساختمانی نسبت به مولکولهای اولیه وجود دارند. برخی از انواع بسیار قدیمی بیومار کرها (۱/۷-۱/۴ میلیارد سال پیش در پروتزونیک میانی) شناسایی شده که هنوز خواص اصلی خود را حفظ کرده و از آنها در تشخیص محیط رسوبی و نوع ماده آلی بهره می گیرند. در مقابل متان و گرافیت حاوی هیچ گونه هیچ اطلاعاتی از این دسته نیستند زیرا واقعاً ساختمان هیچ ترکیب آلی در جریان تولید زغال و متان (شرایط بالایی دما) حفظ نمی شود.