سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدهادی مهدی نزاد – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان آموزشکدة پیراپزشکی گروه ﺑﻬ

چکیده:

بیوگاز یک محصول فرعی تجزیه زیستی در شرایط عدم اکسیژن و در حضور مواد آلی نظیر بقایای محصولات زراعی، فضولات حیوانی و انسانی، باقیمانده های چوب و پوست درختان می باشد. بیوگاز یک منبع انرژی قابل دسترس بوده که طی دو دهه اخیر در سطح جهان بخصوص کشورهایی مثل چین، کره و هند در جوامع روستایی کاربرد فراوان داشته است. بیوگاز تقریبا از ۵۰% تا ۶۰% متان، ۳۰% تا ۴۰% دی اکسید کربن ، بخارآب، نیتروژن و گوگرد تشکیل شده است.بیوگاز قابل اشتعال بوده و همین امر آن را مفید گردانیده است. ارزش گرمایی آن ۶۰۰ BTU در فوت مکعب ( ۶/۱کالری در لیتر) می باشد و در مقاوم مقایسه متان خالص ۹۹۵ BTU و گاز طبیعی بالغ بر ۱۰۰۰ BTU در فوت مکعب ارزش گرمایی دارد.