سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیداکبر نیلی پورطباطبایی – استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس اصفهان، دانشکده مهندسی صنای
احسان سیفعلی – دانشجو، دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس اصفهان، دانشکده مهندسی مکانی
محمد رستمی مهر – دانشجو، دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس اصفهان، دانشکده مهندسی صنایع

چکیده:

تئوری تصمیم، تصمیم گیری سلسله مراتبی، تئوری مطلوبیت، بهینه سازی چند نظمی