سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی فرزانه رفعت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیدمحمدتقی بطحایی – دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در سالهای اخیر با توجه به فواید اتصال نیروگاههای تولید پراکنده به شبکه های توزیع، توجه زیادی به این واحدها در سطح شبکه های توزیع شده است، اما این فواید زمانی محقق خواهند شد که تبعات ناشی از ورود این واحدها به سیستم توزیع نیز به طور کامل بررسی و معایب آن مرتفع گردد. حضور این گونه منابع تولیدی باعث می شود که شبکه ها ی توزیع ماهیت شعاعی خود را از دست بدهند و به واسطه آن هماهنگی تجهیزات حفاظتی از بین برود از آنجاییکه روشهای مرسوم هماهنگی رله ها براساس تجربه افرادخبره انجام می گیرد، بیشتر این روشها از لحاظ اقتصاد و فنی بهینه نمی باشند. در این مقاله روشی جدید برای ایجاد هماهنگی حفاظتی بین رله های اضافه جریان در یک شبکه توزیع با حضور منابع تولید پراکنده، بااستفاده از تئوری گراف ارائه شده است که مبنای استفاده از حفاظت تطبیقی و گسترده توسط تکنولوژی های مدرن فناوری اطلاعات قرار گیرد. روش پیشنهادی بر روی یک شبکه توزیع نمونه و با استفاده ز نرم افزار DIgSILENT شبیه سازی و صحت عملکرد این هماهنگی بااستفاده از نتایج شبیه سازی ارائه شده است