سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین جعفری – کارشناس ارشد ژئوفیزیک
محسن اویسی موخر – عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

چکیده:

استفاده از توابع تبدیل ریاضی برای یافتن مشخصات بی‌هنجاری‌ای مغناطیسی امری رایج می‌باشد. یکی از توابع تبدیل ریاضی برای تفسیر، تبدیل ملین می‌باشد. در تبدیل ملین از انتگرال استفاده می‌شود. در این مقاله ابتدا تبدیل ملین معرفی می‌شود و سپس این تبدیل بر روی یک مدل فرضی دایک ضخیم اعمال شده و پارامترهای فرضی و محاسبه شده از تبدیل مقایسه می‌شوند. در انتها تبدیل بر روی داده‌های مغناطیس هوایی از منطقه خرم‌آباد اعمال شده و پارامترهای هندسی بی‌هنجاری مغناطیسی را بدست می‌آوریم.