سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر زارعی – کارشناس ارشد دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر اختری راد – کارشناس ارشد دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
جواد پشتان – استادیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در موتورهای القایی ارتعاشات ایجاد شده در اثر خرابی بلبرینگ ها بر روی سیگنال جریان استاتور نیز مدوله می شود . در این تحقیق عیب بلبرینگ موتور القایی با آنالیز سیگنال جریان استاتور از طریق موجک مادر Meyer در ساختار تبدیل موجک بسته ای و استفاده از معیار انرژی، آشکار شده است . در بررسی اول سوراخی به طور عمدی بر روی حلقه خارجی ایجاد شده و در بررسی دوم از یک بلبرینگ با عیب نامعلوم، استفاده شده است . نتایج نشان می دهد که هر چند با بررسی ساده طیف سیگنال نمی توان به وجود عیب پی برد ولی با تجزیه سیگنال از طریق تبدیل موجک و
محاسبه انرژی در نواحی فرکانسی مربوط به عیب می توان عیب را در مراحل اولیه آشکار کرد