سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید ابوالقاسمی – دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا احمدی فرد – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مقاله روشی به منظور تشخیص پلاک خودرو در تصاویر سطح خاکستری ارائه می گردد . به دلیل وجود اطلا عات قوی لبه در محل پلاک ابتدا اقدام به استخراج لبه های عمودی از تصویر ورودی می کنیم . نواحی با چگالی لبه ی زیاد می توانند جزو کاندیداهایی برای پلاک باشند . به منظور تشخیص چنین نواحی، چگالی لبه ها در یک همسایگی محلی محاسبه می شود . این کار با شمارش لبه های موجود در همسایگی محلی هر نقطه تصویر صورت می گیرد . بدین ترتیب ماتریسی به ابعاد تصویر اولیه ساخته می شود که ارزش هر پیکسل آن چگالی لبه ها در محل متناظر در تصویر اولیه می باشد . این ماتریس را می توان یک تصویر سطح خاکستری در نظر گرفت . با در نظر گرفتن روشنایی پیکسلها نواحی با بیشترین روشنایی در این تصویر به عنوان کاندید های محل پلاک انتخاب می شود . در نهایت ما تبدیل IFT را برای شناسایی مرز های دقیق پلاک در محل های کاندید اعمال می کنیم . نتیجه بدست آمده مستطیل محاط کننده پلاک می باشد . نتایج پیاده سازی روش مذکور روی تصاویر با شرایط تصویر برداری مختلف بیانگر توانایی روش ارائه شده در تشخیص محل پلاک و استخراج دقیق مرزهای آن می باشد