سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

روح ا… عسگری – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
حمیدرضا سیاهکوهی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

تبدیل S یک تبدیل زمان- فرکانس و بر مبنای پنجره گاوسی متحرک و مقیاس پذیر است. می توان با استفاده از تبدیل S توزیع زمان- فرکانس یک مقطع لرزه ای را محاسبه کرد و بدین ترتیب نحوه تغییرات محتوای فرکانس سیگنال با زمان (عمق) را بدست آورد، که معمولا بصورت مقاطع تک فرکانس ارائه می شود. این پارامتر می تواند به عنوان یک نشانگر کارا در به تصویر کشیدن محل تجمع هیدروکربور مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق تبدیل S روی مقاطع لرزه ای مصنوعی و واقعی اعمال گردید و کارایی آن در آشکارسازی موقعیت مخازن هیدروکربوری با استفاده از ایده منطقه سایه فرکانس پایین نشان داده شد.