سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهیار یوسفی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
سیدمجتبی مرتضوی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
علی منتظری – کاشناس ارشد سازمان صنایع و معادن استان گیلان
کریم توکل نیا – کاشناس ارشد سازمان صنایع و معادن استان گیلان

چکیده:

هدف از اکتشاف ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای شناخت مناطق انومالی ژئوشیمیایی عناصر مورد اکتشاف با استفاده از عناصر ردیاب و معرف، به دست آوردن روابط پاراژنزی بین عناصر با استفاده از تحلیل همبستگی ها، کشف و معرفی زونهای کانی سازی و مناطق دارای پتانسیل می باشد. به این منظور هم زمان یا پس از انجام تجزیه و تحلیهای تک عنصر و رسم نقشه های مربوطه، به منظور به دست آوردن نحوه تغییرات گروهی عناصر و شناخت کنترل کننده اصلی مربوط به کانی سازی احتمالی، تخمین نوع کانی سازی احتمالی و طراحی روشهای اکتشاف مراحل تفضیلی تر از تجزیه و تحلیل های چند متغیره یعنی بررسی و تجزیه و تحلیل همزمان بیش از دو متغیر نیز استفاده می شود. مطالعه حاضر با هدف بیان لزون اجرای تجزیه و تحلیل های چند متغیره به تشریح تجزیه و تحلیل فاکتوری و خوشه ای به عنوانروشهای مناسب در تحلیل داده های حاصل از آنالیز نمونه های برداشت شده از رسوبات رودخانه ای پرداخته است. با اجرای این تحلیل ها و تفسیر نتایج حاصله و اعمال نظرات کارشناسی و انطباق نتایج به دست آمده با زمین شناسی می توان اطلاعاتی را درخصوص وجود یا عدم وجود انومالی و یا احتمال حضور کانی سازی و حتی نوع کانی سازی احتمالی در منطقه مورد مطالعه به دست آورد.