مقاله کاربرد تحليل خوشه اي در شناسايي ويژگي هاي روزهاي بارشي (ايستگاه خاش) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۶۵ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: کاربرد تحليل خوشه اي در شناسايي ويژگي هاي روزهاي بارشي (ايستگاه خاش)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارش
مقاله تحليل خوشه
مقاله تيپ هاي روزهاي بارشي
مقاله خاش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نظري پور حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله داده هاي بارش روزانه خاش از اول فروردين ۱۳۶۵ تا آخر بهمن ۱۳۸۶ خورشيدي براي شناسايي ويژگي هاي روزهاي بارشي بررسي شد. ابتدا روزهاي بارشي استخراج شده و چندين پارامتر بارشي براي آنها تعريف گرديد. سپس بر اساس پارامترهاي تعريف شده براي ۵۶۷ روز بارشي، يک ماتريس ۱۱×۴۲۵ تشکيل شد. تحليل خوشه اي پايگاني با روش ادغام وارد روي ماتريس ۱۱×۴۲۵ اعمال گرديد و بر اساس آن در خاش شش نوع متفاوت تيپ روزهاي بارشي شناسايي شد.