مقاله کاربرد تحليل هندسه فرکتال در جداسازي ناهنجاري هاي عنصر اورانيوم با استفاده از داده هاي ژئوفيزيک هوايي در اکتشاف ناحيه اي اورانيوم منطقه اونليق (آذربايجان شرقي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۵۷ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: کاربرد تحليل هندسه فرکتال در جداسازي ناهنجاري هاي عنصر اورانيوم با استفاده از داده هاي ژئوفيزيک هوايي در اکتشاف ناحيه اي اورانيوم منطقه اونليق (آذربايجان شرقي)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هندسه فرکتال
مقاله ناهنجاري هاي اورانيوم
مقاله روش عيار
مقاله مساحت
مقاله ژئوفيزيک هوابرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضياظريفي افشار
جناب آقای / سرکار خانم: صباغان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: درويش زاده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اولين مراحل اكتشاف اورانيوم، استفاده از داده هاي ژئوفيزيك هوابرد است كه به صورت كلي و با پرواز هواپيماهاي حامل آشكارسازهاي اشعه گاما صورت مي گيرد. با توجه به توزيع عنصر اورانيوم در پوسته زمين عمده ترين بخش مراحل اوليه اكتشاف اورانيوم، فاكتورها و روش هاي جدايش محدوده ها و نقاط داغ آنومالي از جامعه زمينه مي باشد. هندسه فرکتالي با چهارچوبي متمايز از هندسه اقليدسي و با مدلي برگرفته از طبيعت با استفاده از توابع تکرار پذير و دور پذير براي توجيح روندهاي طبيعي از جمله توزيع عناصر مختلف در پوسته زمين جهت جدايش جوامع مختلف بکار گرفته مي شود. هندسه فركتالي با استفاده از نمودارهاي تمام لگاريتمي عيار- مساحتِ به دست آمده از بررسي تعداد ۱۰۷۶۹ داده  رقومي منطقه اونليق، قادر به جدايش پله اي محيط هاي متفاوت (زمينه، حد آستانه اي، آنومالي) با توجه به ضريب زاويه منحني عيار، مساحت  مي باشد. در نهايت نقشه مربوط به مناطق آنومالي و معرفي انديس هاي معدني اورانيوم منطقه اونليق بر اساس مدل هاي به دست آمده از نتايج فرکتالي تهيه و ارايه شده است.