سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی احدی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر حبیب نیا – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اردشیر هزارخانی – دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن، متالورژنی
یوسف قنبری – کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، سازمان انرژی اتمی ، دفتر اکتشاف

چکیده:

روش تحلیل اکتشافی داده ها EDA2 طبق تعریف یک روش تحلیل تک متغیر داده ها بر اساس نمودار جعبه ای و انتخاب کلاسهای ثابت و نیرومند است و حد آستانه ای ناهنجاری ها بر اساس همان کلاسهای برگزیده شده محاسبه می شود. بر خلاق روشهای کلاسیک آماری (۲۵ + Xبار) در این روش هیچ نیازی به نرمال سازی توزیع داده ها نبوده است. این مقاله روش EDA را بیان می کند و در قالب یک مطالعه موردی داده های نمونه برداری رسوبات آبراهه ای برگه (۱:۵۰۰۰۰) شیرین کند رامورد بررسی قرار میدهد. برای این مطالعه ۱۸۰ نمونه از رسوبات آبراهه ای جمع آوری شد و این نمونه ها برای ۲۳ عنصر مورد آنالیز قرار گرفت ولی عناصر Cd,P به دلیل دارا بودن مقادیر بالای سنسورد از فرایند داده پردازی کنار گذاشته شدند و برای ۲۱ عنصر توسط روشهای آمار کلاسیک و روش EDA حد استانه و ناهنجاری ها مشخص گردید. اما شایان ذکر است که ناهنجاری های که با روش EDA مشخص گردید، با توجه به کنترل های زمینی و بررسی های تکمیلی از اعتبار بیشتری برخوردار بودند.