سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمداحسان محمدزاده لاری – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در هر شاخه از علوم رقومی اطلاعات و کاربرد روش های ریاضی و تحلیل های آماری در پردازشداده ها پیشرفتی غیر قابل انکار می باشد. در سنگ شناسی نیز اعمال روش های تحلیل آماری بر روی داده های رقومی ژئوشیمیایی می تواند منجر به نتایج جالب توجه پترولوژیکی گردد. از میان روش های مختلف آماری تحلیل شاخه ای روشی است که برای توصیف طبقه بندی اجزاء یک مجموعه بر اساس شباهت، تفاوت یا همیستگی بین آنها به کار می رود. در تحقیق ذیل به روش ابتکاری و با استفاده از داده های ژئوشیمیایی، از تحلیل شاخه ای در جهت تعیین زون بندی توده نفوذی بجستان و همچنین تشخیص فرایند اختلاط ماگمایی در پتروژنز این توده استفاده شده است که با کمی وسعت نظر می توان این روش را به عنوان مدلی برای تعیین تاثیر فرایند اختلاط ماگمایی در پتروژنز توده های نفوذی و حتی توالی های آتشفشانی به کار برد.