سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ک خلیفه زاده – کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
ا رفاهی – دانشجوی دکترا مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
م سریانی – استاد یار کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
م احمدی – استادیار مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله کاربرد پردازش سیگنال بوسیله تحلیل موجک بر روی رفتار شکست کامپوزیت ها مورد مطالعه قرارگرفته است. ابتدا تحلیل موجک معرفی و روش آنالیز سیگنالهای آکوستیک ارائه شده است. در این تحقیق سیگنالهای آکوستیکی ناشی از شکست کامپوزیت های تقویت شده توسط الیاف شیشه در طول تست کشش تک محوره جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سیگنالهای بدست آمده حاکی از آن است که محدوده فرکانسی مکانیزم های مختلف شکست متفاوت بوده و این ایده با بهره گیری از تحلیل موجک مورد ارزیابی قرار گرفته است. مطابق نتایج مشاهده شده در می یابیم تحلیل موجک ابزار قدرتمندی در آنالیز سیگنالهای آکوستیک امیشن می باشد.