سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرید مر – دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش علوم زمین
فاطمه راست منش – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
مجید هاشمی تنگستانی – دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش علوم زمین

چکیده:

در این مطالعه، به منظور تفکیک رخنمون های رسی از کربناتی، ازاختلاف بازتاب کلی کانیهای رسی و کربناتی در محدوده باندهای مرئی و به کار گرفتن روش تحیل مولفه های اصلی بر روی سه و چهار باند سنجنده ETM لندست ۷ در سه منطقه آزمایشی استفاده شد. به منظور تشدید بارزشدگی رسها ترکیب رنگی به صورت زیر ساخته شد.
مولفه هایی که در آنها باندهای مرئی با بار متوسط تا بالا و علامت مخالف نسبت به باندهای ۵و۷ غالب هستند بعنوان، قرمز، و مولفه هایی که درآنها باندهای ۵و۷ با مقادیر متوسط تا بالا و علامتهای مخالف غالب هستند بعنوان آبی، وحاصل جمع این دو مولفه بعنوان سبز، کدگذاری گردیدند. در هر مولفه که کانیهای کانیهای رسی با پیکسلهای تیره بارز می شدند قبل از کار گرفتن در ایجاد تصویر ترکیب رنگی منفی شدند.
در ترکیب حاصل محدوده کانیهای رسی با پیکسلهای سفید از کربناتها که با رنگ قهوه ای تا زرد دیده می شوند بارز گردیدند به رغم شباهت زیاد تصویرهای ترکیب رنگی حاصل از تمام سری باندهای به کار برده شده ترکیب رنگی ساخته شده از سری باندهای ۷-۵-۴-۳- و ۷-۵-۳ درتفکیک رس از کربنات موثر است احتمالا دلیلاین امر اختلاف مشخص در بازتاب کلی کانیهای رسی و کربناتی در محدوده باند ۳ می باشد. اجرای این روش در مناطق شمال آباده و مشایخ – نودان استان فارس و منطقه میدوک استان کرمان نتایج مشابهی بدست داد.