سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اکبر عبدی قاضی جهانی – مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
احمد رزبان حقیقی – مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
امیرحسن طالب پور – مرکز تحقیقات جهاد کشاورزیو منابع طبیعی آذربایجان شرقی
حمیده جوادی – مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

مطالعات کاربولوژیکی سینوژنتیکی و سیتولوژیکی مراحل مختلف تقسیم سلولی مرولوژی کروموزوم ها تهیه کاریوتیپ و ایدیوگرام از سلول های گیاهی و جانوری در طی سال های اخیر پیشرفت های چشمگیری داشته است روش های جدید متعددی برای بهبود کیفی مطالعات کروموزومی توسط محققین ارائه شده است.