سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد فتوره – شرکت طراحی مهندسی تامین قطعات و موادشیمیایی صنایع پتروشیمی اسپک
روزبه صدرائی فر – شرکت طراحی مهندسی تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی
صادق فرجپور – شرکت طراحی مهندسی تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی
محمدرضا حلوائی – شرکت طراحی مهندسی تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی

چکیده:

ترموگرافی ir تبدیل به یک وسیله قدرتمنددرتحقیقات پایه و کاربردی درزمینه های مختلف علوم شده است که میتوان به کاربرد آنها درانتقال حرارت تستهای غیرمخرب مانیک سیالات و جامدات زیست پزشکی و …اشاره نمود دراین مقاله سعی شده تا محققین و صنایع با قابلیت های کاربردی ترموگرافی IR درزمینه مهندسی شیمی و فرایندهای صنعتی و کاربرد آنها درعملیات ایمن ذخیره انرژی و محافظت محیطی اشنا شوند تاریخچه کوتاهی ازترموگرافی IR و مروری برکاربردهایاین روش بیان شده است که این کاربردها عمدتا شامل تست های غیرمخرب حفاظت پیشگیرانه و نمایش وضعیت تجهیزات فرایندی میب اشند توجه ویژه ای به کاربرد صنعتی این روش درکنترل کیفیت و کنترل فرایند شده است