سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی تاجیک – دانشجوی ارشد اکتشاف معدن
رضا کاکائی – استادیار دانشکده مهندسی معدن

چکیده:

با توجه به دگرسانی به عنوان یکی از شاخصهای اکتشافی شناخته می شود شناخت این مناطق میتواند جهت عملیات اکتشافی در مقیاس ناحیه ای بسیار مفید واقع شود هدف اصلی در این تحقیق ارزیابی قابلیتها و توانایی های طیف سنج بازتابی و گرمایی فضابرد پیشرفته ASTER در نقشه برداری زونهای دگرسانی در منطقه جبال بارز کرمان است. سنجنده استر تصویر بردار ۱۴ باندی است که بر ماهواره تراسوار بوده و اطلاعات منابع زمینی را در سه محدوده طیفی مرئی – فروسرخ نزدیک (VNIR) فروسرخ موج کوتاه (SWIR) و فروسرخ گرمایی اخذ می کند.