سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آرزو کریمیان –
نعمت الله جعفرزاده –
مهران افخمی –

چکیده:

امروزه اکثر آبهای طبیعی در معرض آلدگی قرار گرفته یا آلوده شده اند. استفاده از تصاویر بدست آمده از انواع سنجنده ها و تکنولوژیهای سنجش از دور جهت بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز کنترل و پایش کیفیت آب رودخانه ها، بسیار مقرون به صرفه و در مدت زمانی کوتاهتر از روشهای معمول اماکن پذیر بوده خصوصاً هنگامیکه نیاز به داشتن اطلاعات از چند حوضه آبی و پایش پارامترهای مختلف می باشد. ویژگیهای طیفی آب تمیز و عاری از املاح و رسوبات با آب دارای ناخالصی متفاوت است و بر اساس غلظت و نوع و ترکیبات، بازتابشهای مختلفی دارد. در این روش تصاویر ماهواره ای تهیه شده از منطقه مورد نظر، در گذشته و حال بررسی شده و در بانکهای اطلاعاتی GIS جهت پردازش و استخراج نتایج ذخیره می شوند. از این روش می توان برای اندازه گیری و شناسایی شاخصهای کیفیتی چون کدورت رسوبات معلق مواد آلی و محلول، غلظت کلروفیل a، پدیدیه یوتیریفیکاسیون، دما، TDML بر اساس میزان جذب و پراکندگی نور در تصاویر دریافتی و بدست آوردن ارتباط بین آنها استفاده نمود. حسگرهای سنجش از دور تصاویر را با استفاده از طیفهای مختلف رنگ و یا ویژگیهای حرارتی ثبت می کنند. برای تعیین شاخصهای کیفیتی آب شناخت موقعیت و وضعیت محیط از نظر ساختار زمین شناسی، آب و هوایی و پوشش منطقه و دیگر ویژگیهای طیفی هر کدام از عوامل محیطی باید جداگانه مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله چگونگی استفاده از بانکهای اطلاعاتی تهیه شده حاصل از تصاویر ماهواره ای به همراه اندازه گیریهای میدانی بعنوان ابزار مدیریتی قوی برای برنامه ریزان و طراحان و روشهای بکارگیری ان در مدیریت کیفیت آب بحث می گردد. علاوه بر این کاربرد تصاویر ماهواره ای و تکنولوژی GIS در پهنه بندی کیفیتی منابع آبی، مشخص نمودن منابع آلاینده و وضعیت آنها بیان گردیده است.