سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پوران بهنیا – دکترای کاربرد GIS از دانشگاه ووهان چین
جلال کرمی – دانشجوی دکتری GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

هدف این مطالعه تهیه نقشه پراکندگی کانیهای دگرسان در منطقه آبترش با استفاده از داده های هایپراسپکترال است . تصویربرداری هایپراسپکترال د رمنطقه آبترش که برای اولین بار در کشور و در خاورمیانه انجام شد در ۶ گذر و توسط سنجنده هوابرد HyMap صورت گرفت. شناسایی و تفکیک کانیهای دگرسانی و انطباق نتایج حاصل با داده های زمینی حاکی از توانایی بالای داده های هایپراسپکترال و نیز قابلیت روش SFF در تهیه نقشه پراکندگی کانیهای دگرسان است.