سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایرج احمدی – شرکت برق منطقه ای مازندران دانشگاه تربیت مدرس
تقی بارفروش – شرکت برق منطقه ای مازندران دانشگاه تربیت مدرس
محسن پارسا مقدم – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروز برنامه ریزی سیستمهای قدرت تنها یک مسئله بهینه سازی ساده نیست بلکه یک مسئله تصمیم گیری پیچیده، چند متغیره و همراه با عدم قطعیت است. در شبکه تجدید ساختار شده امروزی مسایلی همچون قابلیت اطمینان، کیفیت توان، ایمنی شهروندان و مسایل زیست محیطی، به اندازه میزان هزینه طرحها که فاکتور اساسی تصمیم گیری در گذشته بود اهمیت پیدا کرده اند. در این مقاله ابتدا روند تصمیم گیری به روش چند خصیصه ای توضیح داده می شود و سپس با تعریف چندمعیار کمی همچون هزینه و قابلیت اطمینان و کیفی همچون ایمنی شهروندان و زیبایی شهرها، یک نمونه تصمیم گیری در برنامه ریزی توسعه و احداث شبکه های توزیع، به این روش ارایه می شود.