سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت میان آبادی – کارشناس ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت
عباس افشار – استاد، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

تصمیم گیری یک امر ضروری در بسیاری از زمینه ها از جمله : مالی، مهندسی، پزشکی و … است . تصمیم گیری چند معیاره ) ) MCDM و تصمیم گیری گروهی ) ) GDM دو روش قوی و پرکاربرد برای حل مسائل تصمیم گیری و انتخاب بهترین گزینه از بین گزینه های موجود است . تصمیم گیری گروهی نظر شرکت کننده های مختلف را اخذ و این نظرات را برای رسیدن به یک اجماع گروهی مناسب با یکدیگر تجمیع می کند . در این مقاله انتخاب بهترین گزینه از بین ۱۳ گزینه، برای تامین آب یک منطقه از طریق برداشت از منابع آبهای زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفته است . ۵ تصمیم گیرنده نظرات خود را در مورد اهمیت شاخص ها ( میزان برداشت آب، هزینه پمپاژ، ریسک ) به چهار صورت متفاوت -۱) رتبه بندی گزینه ها -۲ رابطه اولویت فازی -۳ رابطه
اولویت چندگانه -۴ تابع مطلوبیت ) ارائه کرده اند . نظرات مختلف شرکت کننده ها براساس یک مدل تصمیم گیری گروهی با یکدیگر تجمیع شده و پس از برآورد میزان توافق گروهی، گزینه برتر برای تا ٔ مین آب انتخاب می گردد .