سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی خطیب – گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند
محمدحسین زرین کوب – گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند

چکیده:

کوههای باقران در جنوب بیرجند در بخش شمالی ایالت ساختاری سیستان واقع شده اند. سیمای ریخت زمین ساختی سطح زمین بیانگر پویایی آن می باشد. محاسبه نسبت v برای دره ها در دامنه شمالی و جنوبی این رشته کوه متفاوت بوده و نشان می دهد که نسبت v در اکثر دره ها کمتر یک است. میزان برخاستگی در دامنه شمالی بیشتر بوده که نشان دهنده جهت رانش از شمال به جنوب دراین رشته کوه می باشد. نشیب دامنه های جنوبی بیشتر از دامنه های شمالی بوده و مقدار نشیب از خاور به باختر ابتدا افزایش، و سپس از بخش مرکزی رشته کوه به سمت باختر کاهش می یابد. این بررسی ها نقش عناصر ساختاری در کنترل سیمای ریخت زمین ساختی کوههای باقران را روشن می نماید.