سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۳

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدزین العابدین حسینی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامى و دانشگاه یزد
سیدجمال الدین خواجه الدین – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین آذرنیوند – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
سیدعلی خلیل پور – کارشناس ارشد سنجش از دور دفتر مهندسی سازمان جنگلها و مراتع

چکیده:

این مطالعه بمنظور بکارگیری توأمان باندهای اولیه سنجنده+ ETM شاخصهای گیاهی و باندهای حاصل از ادغام باندهای چندطیفی با باند پانکروماتیک(فیوژن) و درنهایت بررسی قابلیتها و مزایای استفاده از باند پانکروماتیک در تهیه نقشه درصد پوشش گیاهی در مراتع منطقه چمستان استان مازندران به وسعت تقریبی ١٢٠٠٠ هکتار انجام شد.