سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عاطفه علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
بیژن برومند – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در مقاله حاضر استفاده از توابع شکل جدیدی در روش نقاط محدود پیشنهاد شده است. به این ترتیب که در این روش از توابع پایه “ب- اسپیلاین” و “نربز” به عنوان توابع شکل در روش نقاط محدود استفاده می شود. در این مقاله ابتدا توابع ب- اسپیلاین و نربز معرفی شده اند. سپس چگونگی به کارگیری این توابع در روش نقاط محدود تشریح شده است و با حل دو مساله در حالت یک بعدی و دو بعدی، نتایج استفاده از این روش جدید بررسی شده است. در حالت دو بعدی مساله در دو حالت با در نظر گرفتن نقاط به فواصل مساوی و نا مساوی حل شده است. با بررسی نتایج بدست آمده مشخص شد که در صورتی که فاصله بین نقاط و گره ها بسیار کم نگردد، نتایج از دقت و همگرایی بسیار خوبی برخوردارند