سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریبا آوریده – کارشناس دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل و کنترل سیلاب
علیرضا حجی ابادی – کارشناس دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل و کنترل سیلاب
رضا سبزیوند – مدیربخش رودخانه ها و کنترل سیلاب دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل و

چکیده:

حفاظت و مهندسی رودخانه ومدیریت سیلاب از جمله محورهای مهم مباحث مرتبط با منابع آب بشمار می آید. با توجه به استفاده روزافزون از رودخانه ها به عنوان شریانهای حیاتی جوامع انسانی، حفاظت و مدیریت بهینه آنها در راستای بهره برداری مناسب و نیز جلوگیری از تجاوز و تخریب یکی از اولویت های مهم مدیریت منابع آب بشمار می رود. گسترش فن آوری های جدید، بویزژه سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی، موجب گردیده تا بسیاری از پارامترهای مهم و دخیل در تصمیم گیریها به صورت مناسبتر در دسترس قرار گرفته و پایه گذار تصمیمان موثر و کارا در این زمینه گردد. در این مقاله برخی از کاربردهای مهم سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی در زمینه حفاظتو مهندسی رودخانه و سواحل و کنترل سیلاب که تجارب انجام آنها در کشور وجود دارد اراوه گردیده است.