سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا چوبینه – عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمدعلی لحمی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت – دانشگاه علوم پزشکی تهران
صمد دانشور – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سعید شریفیان – پژوهشکده مهندسی جهاد – وابسته به وزارت جهاد کشاورزی

چکیده:

امروز motion analysis با کمک کامپیوتر در عرصه‌های گوناگون علمی کاربردهای فراوانی یافته است از آن جمله می‌توان به مطالعه وضعیت بدن و محاسبه زوایای اندام‌ها اشاره کرد. در مقاله حاضر، سیستمی ارائه می‌شود که WEPAS نام‌گذاری شده و بر پایه تکنولوژی پردازش تصویر طراحی و تکامل یافته و قادر است به‌طور دوبعدی شش نظامی از زوایای بدن را در عملیات قالی‌بافی که یک فعالیت استاتیک و نشسته است اندازه‌گیری نماید. آزمون‌های تکرار پذیر و صحت اندازه‌گیری مشخص ساختن یک WEPAS سیستمی بسیار تکرار پذیر و نسبتاً دقیق است. قیمت پایین WEPAS ، همراه با دقت و صحت مطلوب و همچنین سادگی برپایی و کالیبراسیون آن باعث شده که WEPAS سیستم کاربردی در آنالیز پوسچر در عملیات قالیباف باشد. اگرچه WEPAS برای عملیات قالی‌بافی طراحی و ارائه شده است اما می‌توان با ایجاد تغییرات نرم‌افزاری از آن برای آنالیز پوسچر در سایر کارهای استاتیک نظیر حیاتی، قطر را طوری کامپیوتر، مونتاژ کاری و…. استفاده نمود.