سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا رضانیا – معاونت طرح و توسعه شبک ههای آبیاری و زهکشی – سازمان آب و برق خوزستان
فرید فقیهی – کارشناس شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان
مجید شریفی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشن

چکیده:

در پلان احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شماره ۲ اهواز، حداقل دو سازه ایستگاه پمپاژ و سازه راکتورUASBاز نظر ژئوتکنیکی وضعیت بحرانی داشته و جزء ساز ه های مدفون بودند . گودبرداری سازه های مدفونبا روش ترانشه مستقیم بدلیل پتانسیل رمبندگی بالا در دیوارها و بالا بودن تراز آب زیر زمینی از یک سو و برخورد به ماسه های جوشان در کف و دیواره از سوی دیگر امکان پذیر نبود، مضافاً این که عمق اس تقرار فونداسیونساز ههای مذکور نسبت به زمین طبیعی بطور متوسط بین۵m تا ۷m بود.
با توجه به محدودیت زمان پروژه و ضرورت یک تصمیم گیری مناسب , گزین ههای سپر کوبی و شفته سیمانی(Soilcement) از هر دو جنبه فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتند. از نظر فنی گزینهSoilcementاز عملکرد و اجر ای بهتری با توجه به بالا بودن تراز آب زیر زمینی و کنترل ومهار جوشش ماسه از کف برخوردار بود که این روند تا پایان عمر مفید سازه نیز کارایی خود را حفظ خواهد کرد . از نظر اقتصادی نیز با توجه به برآوردهای انجام شده هزینه اجرای این گزینه ۵۴% – ۵۰%کمتر از گزینه سپر کوبی می باشد.