سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۳

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعید پورمنافی – کارشناس ارشد بیابانزدایی، دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدجمال الدین خواجه الدین – دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه صنعتی اصف
حسین خادمی – دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی- دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده: