سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد عبدالشاه –
سعید عبدالشاه – مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان
علی جهان –

چکیده:

مبحث ایمنی در محیط کار، تحت الشعاع دو مبحث جلوگیری از سوانح و توجه به مسائل ارگونومیکی برای جلوگیری از صدمه به اپراتور، قرار می گیرد. در این راستا، به یک ابزار پر قدرت نیاز است تا کلیه نقاط ضعف محیط کار از بعد ایمنی (نقاط شکست) مشخص شده، تجزیه و تحلیل گردند تا اولویت های کاری برای بهبود، مشخص شوند. بنابراین برای مسائل ایمنی نظیر ایمنی کار با دستگاه های تزریق پلاستیک، از تکنیک تجزیه و تحلیل نقاط شکست (FEMA) که یکی از تکنیک های پر قدرت طراحی می باشد، استفاده می گردد. در این مقاله با استفاده از این تکنیک در مبحث ایمنی و اولویت بندی نقاط بهبود، استفاده گردند.