سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اشکان حق بین – مرکز تکنولوژی نیرو (شرکت متن)، تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار پونک باختری

چکیده:

رهنگاری تکنولوژی بطور کلی به مطالعه و بررسی پیرامون چشم اندازهای پیشرفت های تکنولوژیکی، محصولات،بازارها و وضعیت های محتمل در آینده اشاره دارد. هدف این مقاله بررسی جایگاهی است که این تکنیک می توانددر تدوین سیاست ها، برنامه ریزی ها و اولویت گذاری های دولت در زمینه توسعه علم و تکنولوژی داشته باشد. ابتدامروری خواهیم داشت بر مفاهیم رهنگاری تکنولوژی و سیاست گذاری علم و تکنولوژی، سپس کاربرد نوعیخاصی از این تکنیک در سیاست گذاری های علم و تکنولوژی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت بهچالش های بکارگیری این ابزار سیاستی در مورد تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات در سطح ملی پرداخته می شود.