سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا آقامحمدی – دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

امروزه با گسترش و پیچیده تر شدن سیستمهای قدرت، ارزیابی درجه ایمنی آنها یکی از ضروریات بهره برداری می باشد . در روشهای کلاسیک، برای تعیین اختلالات بحرانی در سیستم، عمدتاً به محاسبه مقدار عوارض ناشی از اختلالات پرداخته میشود درمقاله حاضر برای ارزیابی درجه ایمنی و تعیین خطوط بحرانی سیستم قدرت، مفهوم اصلاح پذیری اضافه بارناشی از قطع خطوط معرفی و پیشنهاد گردیده است در مفهوم جدید نه تنها مقدار اثر اختلال بلکه میزان اصلاح پذیری آن نقش عمده ای در درجه بحرانی بودن آن اختلال خواهد داشت همچنین دراین مقاله برای محاسبه و لحاظ نمودن مفهوم اصلاح پذیری در ارزیابی درجه ایمنی سیستم از تکنیک شبکه عصبی استفاده گردیده است مفهوم و روش پیشنهادی برای شبکه ۳۰ شینهIEEE با ۴۰ خط و ۶ . ژنراتور آزمایش گردید و نتایج بدست آمده کارآئی و دقت روش مذکور را نشان میدهد